Udeskole

Grønt flag i 2015

Trekronerskolen har igen erhvervet sig retten til at flage med Friluftsrådets grønne flag, og det fik skolen overrakt mandag morgen, hvorefter det blev hejst og dermed erstattede det falmede flag fra sidste år.

Nyhed billede
Temaet var udskolingens arbejde med CO2-udledning og trafikadfærd, som bl.a. frembragte 30 plakater med gode råd og anvisninger udstillet på rådhuset, samt formidling til mellemtrinets elever om emnet.
Det er femte gang at skolen modtager Grønt Flag.
Ingen aktuelle opslag