Grønt flag igen

Trekronerskolen har for 8. gang fået lov til at flage med Friluftsrådets grønne flag, som bevis på at Trekronerskolen fortsat arbejder med Grøn skole.

Nyhed billede
Temaet var denne gang vand, som indskolingen og mellemtrinet havde fokus på i natur-tværsugen. Her blev der bl.a. arbejdet med vandrensning, fordampning, fortætning, nedsivning, vandets hårdhed , fremtidens drikkevandsforsyning og osmose.
Som et nyt tiltag havde vi inviteret de ældste børn fra to af Trekroners børnehaver, hvor 2. klasserne både fortalte dem om vand og demonstrerede vandrensningsforsøg for dem.
Overrækkelsen af flaget stod viceborgmester Poul Andersen for, og sammen med elever fra 2. årgang hejste han flaget som afslutning på skolens fælles morgensang.
 • ikon
  Jon Lissner den 09-02-2018
  Skolebestyrelsesvalg 2018
  Der er hvert andet år valg til skolebestyrelsen, og i år skal der vælges fire forældrerepræsentanter.
  Vi håber mange af jer vil deltage i valget, og at I vil overveje, om I selv vil stille op som forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

  Se vedhæftede angående det kommende skolebestyrelsesvalg. Brevet bliver også sendt via e-boks.
 • ikon
  Jon Lissner den 14-01-2018
  Nytårstale fra elevrådsformand Nicolas Rafn Sieborg 9.b.
  Traditionen tro holdt elevrådsformanden en nytårstale ved årets første fælles morgensang for alle skolens elever og medarbejdere