Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 1. august 2017:  890 elever

  •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 23,8 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 23,3 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,0 elever pr. klasse

  •  


 

Gennemsnitskarakterer

Trekronerskolens grundskolekarakterer

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

 

 

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af pædagogiske medarbejdere:

 

  • Antal lærere pr. 01-07-2017:  58
  • Antal pædagoger pr. 01-07-2017: 23
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale