Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 1. august 2017:  890 elever

 •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 23,8 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 23,3 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,0 elever pr. klasse

 •  


 

Gennemsnitskarakterer

Folkeskolens Afgangsprøve 2017  - 9. klasse
 

 • Dansk -  Mundtlig (64 elever) 9,2
 • Dansk - Retskrivning (64 elever) 8,6
 • Dansk - Læsning (64 elever) 7,97
 • Dansk - Skr. fremstilling (64 elever) 7,1
 • Engelsk - Mundtlig (64 elever) 9,8
 • Kristendomskundskab - Mundtlig (23 elever) 10,0
 • Historie - Mundtlig (21 elever) 8,2
 • Idræt - Praktisk/mund. (23 elever) 8,4
 • Matematik - Uden hjælpemidler (63 elever) 8,3
 • Matematik - Med hjælpemidler (63 elever) 8,5
 • Geografi - skriftlig (20 elever) 8,7
 • Biologi - Skriftlig (21 elever) 8,6
 • F/K-BIO-GEO Fællesprøve (64 elever) 8,1

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af pædagogiske medarbejdere:

 

 • Antal lærere pr. 01-07-2016:  58
 • Antal pædagoger pr. 01-07-2016: 23
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale