Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 1. august 2018:  902 elever

  •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 23,8 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 23,3 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,0 elever pr. klasse

Gennemsnitskarakterer

Trekronerskolens grundskolekarakterer kan ses nedenstående links:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet

Alle elever får udleveret en device af Roskilde Kommune.

  • Ipad i 0.-3. klasse
  • Bærbar pc i 4.-9. klasse

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af pædagogiske medarbejdere:
 

  • Antal lærere pr. 01-08-2018:  60
  • Antal pædagoger pr. 01-07-2018: 24
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale