Historien om Trekronerskolen

Trekronerskolen er resultatet af en projektkonkurrence under titlen RUM, FORM og FUNKTION, som Roskilde Kommune indbød til i 1998 i samarbejde med Undervisningsministeriet og Byggedirektoratet og som arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen vandt.

Der var tale om et etapebyggeri, hvoraf etape 1 og 2 stod klar til indflytning august 2002.

Denne etape indeholdt SFO, Lille Aula samt 4 længebygninger som rummer 0. – 5. kl.

Etape 3, som stod færdig i efteråret 2003, består af faglokaler og Store Aula (pædagogisk servicecenter, biograf, kantine, Café og skolekøkken).

Den sidste etape, som består af idrætshal, længebygninger til 6.-9. kl. , personalefaciliteter, sundhedsafdeling, fysik/kemi, natur/teknik og eksperimentarium samt administration, blev færdig til skolestart 2005.

I 2015 har skolen stort set 4 spor på hver årgang og i 2016 skal vi byde velkommen til 5 nye 0.klasser.

Trekronerskolen ligger i Roskildes nye bydel – Trekroner. Skolen er omgivet af RUC, nybyggeri, skov, mose og skøn natur.

Trekronerskolen er en afdelingsopdelt skole med selvstyrende årgangsteams og et tæt SFO samarbejde.