—Trekronerskolen blev i 2014 valgt som én af 15 demonstrationsskoler over hele landet, med den opgave at videreudvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og give bud på, hvordan skoler kan arbejde med udeskole som undervisningsmetode.

På Trekronerskolen har aktiv inddragelse af uderummet altid været en del af skolens kultur og læringsmiljø, og skolen er bygget med fokus på, at uderummet skal være let tilgængeligt og brugbart i undervisningen.

I skolens principper er det derfor indført, at Trekronerskolen skal have et uderum, som:

Kundskabens Have er centrum for skolens uderum. Uderummet omfatter endvidere Pionerlandskabet, der er området uden for skolens bygninger, hovedsageligt beplantet med pil, men som også indeholder skolehaver samt bålhus, tipier og værksted.

I udviklingen af Kundskabens Have skal havekarakteren med åbne græsplæner, spredt busk- og træbeplantning samt mulighed for frit løb rundt i haven bevares. Uderummet skal vedligeholdes og udvikles løbende under hensyntagen til dette.

 

Udeområderne tænkes ind i undervisningen som en del af forberedelsen, og vi bruger det til at skabe en varieret og alsidig undervisning, hvor eleverne bruger det, de har lært og få ny viden.

Vi skal være godt forberedt, når vi rykker undervisningen ud. Eleverne skal vide, hvad de skal lave. Men de løser tit tillægsopgaver, som de selv finder på. Hvis vi sender dem ud for at måle højden på et træ, ser de måske et dæksel, som de så også måler diameteren på. Eleverne tager faget med sig og opdager, at der eksempelvis er matematik i mange ting.

Vi tilrettelægger udeundervisningen alt efter hvor stor resursen er, men for det meste er det en voksen pr. klasse.

 Det er vigtigt for os, at lærere i alle fag går ud, så eleverne vænner sig til at betragte udearealerne som et læringsrum.

Der er altid plads udenfor, og presset på klasselokalet og faglokalerne bliver mindre, når eleverne går ud. 

 


Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid bliver gennemført uden for klasseværelset og skolens mure.

Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem undervisningen i klassen, ude i relevante omgivelser. Det kunne eksempelvis være skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser mv. (Definition UVM 2014)

Læs mere: EMU - Demonstrationsskoler i udeskole