Grønt flag

Trekronerskolen arbejder målrettet hvert år for at erhverve retten til at flage med Grønt Flag, - beviset på at skolen har opfyldt Friluftsrådets kriterier og dermed arbejdet med bæredygtig udvikling.

Link til Friluftsrådets Grønt Flag                                                                                                                      

 

2018 - Grønt flag for 8. gang

Temaet var vand, hvor indskoling og mellemtrin i uge 39 arbejde med bl.a. vandrensning.

Skolens 2. klasser havde besøg af de ældste børnehavebørn fra Trekroner, og 2. klasserne fortalte dels om deres opnåede viden om emnet, samt gennemførte vandrensningsforsøg med børnehavebørnene.

 

2017 - Grønt flag for 7. gang

Temaet denne gang var affaldssortering, hvor 3., 6. og 9. årgang har gjort en del af forarbejdet forud for at hele skolen skal kildesortere affald fra kommende skoleår.
Overrækkelsen af flaget stod viceborgmester Poul Andersen for, og det skete foran hele skolen til fælles morgensang
.

 

2016 - Grønt Flag for 6. gang

Temaet var klimaforandringer, hvor udskolingsklasserne arbejdede med en projektopgave i uge 39, der blev bedømt af både interne og eksterne dommere. Der blev udarbejdet miljøordensregler, som eleverne involverede hinanden i.

 

 

2015 - Grønt Flag for 5. gang      

Temaet for erhvervelsen af dette flag var transport, hvor udskolingsklasserne har arbejdet med udledning af CO2 som følge af transport. Det har givet eleverne indblik i, hvordan sundhed og miljø hænger tæt sammen med vores transportvaner. Eleverne har desuden arbejdet innovativt med udfordringen fra Roskilde Kommune: Hvordan kan vi knække CO2-kurven inden for transport i Roskilde Kommune? De bæredygtige løsningsforslag blev præsenteret vha. en flot udstilling af plancher, både på Rådhuset og på skolen.

 

 

 

2014 – Grønt Flag for 4. gang

Det var 4.-6. årgangs arbejde med energi i uge 39 2013, der dannede grundlaget for skolens ansøgning,

hvor eleverne undersøgte og arbejdede med forskellige energiformer - vand, sol og vind.
Eleverne havde besøg af Klimakaravanen og Energiværkstedet, og formidlede afslutningsvis forskellige måder af energiudnyttelse for både klassekammerater og elever fra indskolingen. Flaget blev hejst i forbindelse med fælles morgensang 3. januar 2014.

 

 

 

 

 

 

2013 – Grønt Flag for 3. gang

Temaet var hverdagens kemi, 7.-9. årgang beskæftigede sig med i uge 39, og det praktiske arbejde skabte grundlaget for en godkendt ansøgning hos Friluftsrådet
Flaget blev overrakt af Torben Jørgensen og hejst i forbindelse med fælles morgensang mandag den 10. december 2012.

 

 

 

 

 

2012 – Grønt Flag for 2. gang

Skolen modtog den 5. marts 2012 det grønne flag for arbejde med natur i nærområdet.
Konkret har elever i 2. klasse arbejdet med frøspredning, elever i 3. og 6. klasse har undersøgt og beskrevet vandløb, og elever i 7. klasse har brugt smartphones i forbindelse med formidling af oplevelser i naturen.

Det grønne flag er kronen på tre års arbejde med naturfag i fokus, hvor der bl.a. er arbejdet med en sammensmeltning af fagene fysik, kemi, biologi og geografi samt et bånd mellem natur/teknik og øvrige fag i indskoling og på mellemtrinnet.
På det praktiske område har skolen udbygget naturfagsområdet med terrarier, en plantevæg med eksotiske planter og et område som fungerer for forskellige aktiviteter både med og uden naturfag som fokus.

Flaget blev overrakt af Jan Eriksen, direktør for Frilufts
rådet, samt Torben Jørgensen, repræsentant for Roskilde byråd, og hele skolen var med til at hejse flaget.

 

 

 

2007

Skolen arbejdede med emnet affaldssortering, hvor eleverne samlede affald, lærte om affald, genbrugte affald, lavede skraldekunst og legede i naturen.

Skolen havde tværsuge med Natur som overskrift, hvor alle eleverne på skift var rundt for at samle affald op i skolens nærområde.

Derudover producerer børnene naturudsmykning og arbejdede med materialer og forgængelighed.

 

Rapporten blev ikke godkendt.

 

2006 – Grønt Flag 1. gang

Borgmester Bjørn Dahl, Anders Ohlsen og Direktør for Friluftsrådet Jan Eriksen hjalp til, da Trekronerskolens elever i dag hejste Trekronerskolens første Grønne Flag, som skolen fik i anledning af arbejdet med natur. Det har bl.a. resulteret i et etablering af et udendørslaboratorium og en urtegård.