Nyhedsarkiv

197Nyheder 1 Nyt fra...

Grønt flag igen

Trekronerskolen har for 8. gang fået lov til at flage med Friluftsrådets grønne flag, som bevis på at Trekronerskolen fortsat arbejder med Grøn skole.
Nyhed billede
Temaet var denne gang vand, som indskolingen og mellemtrinet havde fokus på i natur-tværsugen. Her blev der bl.a. arbejdet med vandrensning, fordampning, fortætning, nedsivning, vandets hårdhed , fremtidens drikkevandsforsyning og osmose.
Som et nyt tiltag havde vi inviteret de ældste børn fra to af Trekroners børnehaver, hvor 2. klasserne både fortalte dem om vand og demonstrerede vandrensningsforsøg for dem.
Overrækkelsen af flaget stod viceborgmester Poul Andersen for, og sammen med elever fra 2. årgang hejste han flaget som afslutning på skolens fælles morgensang.

05-02-2018 JL

Forrige 10